روحیه بسیجی در حمایت از ظرفیت های تولیدات داخلی
مدیر عامل بانک ملی ایران؛

روحیه بسیجی در حمایت از ظرفیت های تولیدات داخلی

بانک ملی ایران بانک دولت است و نگاه ویژه ای به حمایت از تولید و اشتغال دارد و فارغ از نگاه سود و زیان، تمام توان خود را بسیج کرده تا به منظور افزایش ظرفیت تولید و زمینه ایجاد فرصت های شغلی در این شرکت گام های موثر تری بردارد.

ما می‌توانیم فقط بر روی کاغذ نیست
مدیرعامل صنایع چوب و کاغذ مازندران؛

ما می‌توانیم فقط بر روی کاغذ نیست

کارخانه چوب و کاغذ استان مازندران امکان تولید ۸۵ هزار تن کاغذ، یعنی حدود یک سوم کاغذ مورد نیاز کشور را دارد و با تولید کاغذ کتب درسی توانست از خروج ۱۰۰ میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری کند و ما می‌توانیم فقط بر روی کاغذ نیست .