جزییات پرداخت مرحله دوم سود سهام عدالت

جزییات پرداخت مرحله دوم سود سهام عدالت

رئیس سازمان بورس گفت: دومین مرحله واریز سود سهام عدالت از امروز از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب ۴۳ میلیون و ۸۶۴ هزار نفر سهامداران مستقیم و غیر مستقیم سهام عدالت، واریز می‌شود.