کاغذ ایرانی مهمان ناشران ایرانی
در راستای رسیدن به خودکفائی کاغذ

کاغذ ایرانی مهمان ناشران ایرانی

مدیر عامل شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران: ۱۰۰۰ تن کاغذ چاپ و تحریر از شهریور ماه برای استفاده ناشران در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار خواهد گرفت.

هیچ اولویتی مهمتر از احیای این صنعت نیست.
خاندوزی وزیر اقتصاد در بازدید از شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران:

هیچ اولویتی مهمتر از احیای این صنعت نیست.

خاندوزی وزیر اقتصاد و دارائی بهمراه استاندار مازندران ، نمایندگان مردم ساری در مجلس شورای اسلامی ، قائم مقام مدیر عامل بانک ملی ایران ، مدیر عامل هولدینگ آینده پویا ، و تعدادی از مدیران ارشد استانی از مجتمع چوب و کاغذ مازندران بازدید کردند . 

خبرنگاران در صف اول جنگ نرم قرار دارند
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مازندران :

خبرنگاران در صف اول جنگ نرم قرار دارند

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مازندران گفت: امروز در جنگ ترکیبی خبرنگاران در صف اول قرار دارند تجهیزاتشان کم است همچون سربازان امام راحل که در دوران دفاع مقدس با دست خالی جنگیدند.

تعارض استاندار مازندران با مدیران در رشد اقتصادی
انتقاد از فراری دادن سرمایه‌گذاران:

تعارض استاندار مازندران با مدیران در رشد اقتصادی

استاندار مازندران گفت: در مسیر تحقق رشد ۸درصدی اقتصادی مازندران متاسفانه کار ما شده تذکر و گوش کسی بدهکار نیست، به همین دلیل مجبوریم به بررسی نقش دستگاه‌های قوی و ضعیف در مسیر ارتقای رشد اقتصادی استان بپردازیم تا شاید تحول ایجاد شود .