روحیه بسیجی در حمایت از ظرفیت های تولیدات داخلی
مدیر عامل بانک ملی ایران؛

روحیه بسیجی در حمایت از ظرفیت های تولیدات داخلی

بانک ملی ایران بانک دولت است و نگاه ویژه ای به حمایت از تولید و اشتغال دارد و فارغ از نگاه سود و زیان، تمام توان خود را بسیج کرده تا به منظور افزایش ظرفیت تولید و زمینه ایجاد فرصت های شغلی در این شرکت گام های موثر تری بردارد.

آغاز عزل روسای شعب متخلف از نرخ رسمی سود بانکی

آغاز عزل روسای شعب متخلف از نرخ رسمی سود بانکی

بازرسی‌های میدانی بانک مرکزی از شعب بانکی در زمینه رعایت ضوابط این بانک در مورد نرخ سود سپرده‌های بانکی از روز گذشته آغاز و اقدامات تنبیهی لازم در مورد بانک‌ها و شعبه‌های متخلف انجام شد.