موفقیت صد درصدی عمل‌های کاشت حلزون شنوایی در بابل

موفقیت صد درصدی عمل‌های کاشت حلزون شنوایی در بابل

عضو شورای عالی کاشت حلزون کشور با حضور در بیمارستان آیت الله روحانی (ره) بابل از موفقیت صد درصدی عمل‌های کاشت حلزون شنوایی در دانشگاه علوم پزشکی بابل خبر داد و گفت: از خیرین تقاضا داریم این مرکز را حمایت کنند.