آغاز عزل روسای شعب متخلف از نرخ رسمی سود بانکی

آغاز عزل روسای شعب متخلف از نرخ رسمی سود بانکی

بازرسی‌های میدانی بانک مرکزی از شعب بانکی در زمینه رعایت ضوابط این بانک در مورد نرخ سود سپرده‌های بانکی از روز گذشته آغاز و اقدامات تنبیهی لازم در مورد بانک‌ها و شعبه‌های متخلف انجام شد.