زندگینامه و معرفی بهترین کتاب‌های نیما یوشیج
نیما یوشیج پدر شعر نو فارسی

زندگینامه و معرفی بهترین کتاب‌های نیما یوشیج

یما یوشیج پدر شعر نو فارسی است. او با اشعار خود، قالب نویی در شعر فارسی پدید آورد و چهارچوب‌های آن را تدوین کرد. نوآوری نیما یوشیج مورد استقبال همه‌ی ادیبان قرار نگرفت و بسیاری او را نقد می‌کردند. از مهم‌ترین کتاب‌های نیما یوشیج می‌توان به «هفت کتاب» و «مرقد آقا» اشاره کرد.