افتتاح نخستین پیشخوان کتابخانه‌ای استان مازندران در گلوگاه

افتتاح نخستین پیشخوان کتابخانه‌ای استان مازندران در گلوگاه

همزمان با گرامیداشت هفته دولت نخستین پیشخوان کتابخانه‌ای استان مازندران و یازدهمین پیشخوان کتابخوانی در کل کشور با حضور مدیران استانی و شهرستانی و اعضای شورای اسلامی و دهیار در روستای ریحان آباد شهرستان گلوگاه افتتاح شد.