نباید این دارو‌ها را با شکم خالی خورد!

نباید این دارو‌ها را با شکم خالی خورد!

اگر با شکم خالی برخی مواد از جمله دسته‌ای از دارو‌ها را بخورید صدمات زیادی را به دستگاه گوارش، روده و معده خود وارد کرده‌اید و خود را در خطر ابتلا به برخی از بیماری‌ها قرار می‌دهید.