تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۱ - ۱۱:۱۱

انتخابات ستاد تخصصی بسیج اقشار و متخصصین سپاه کربلای مازندران برگزار شد

انتخابات ستاد تخصصی بسیج اقشار و متخصصین سپاه کربلای مازندران برگزار شد

گزارش تصویری_خلیل دردانه

گزارش تصویری_خلیل دردانه