تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۹:۲۱

متلک علی ضیا به بازدیدکنندگان نمایشگاه کتاب!

متلک علی ضیا به بازدیدکنندگان نمایشگاه کتاب!

علی ضیا مجری برنامه فرمول یک به حواشی نمایشگاه کتاب پرداخت و گفت: در نمایشگاه فقط بازار پست و استوری اینستاگرام داغ است.

علی ضیا مجری برنامه فرمول یک به حواشی نمایشگاه کتاب پرداخت و گفت: در نمایشگاه فقط بازار پست و استوری اینستاگرام داغ است.