مدیر امور آبفا ساری:  آغاز عملیات اجرایی مقاوم سازی مخزن ۲۵ هزار متر مکعبی لسانی ساری

مدیر امور آبفا ساری: آغاز عملیات اجرایی مقاوم سازی مخزن ۲۵ هزار متر مکعبی لسانی ساری

مدیر امور آبفا ساری گفت: عملیات مقاوم سازی و انشعاب گیری از کف (بخش دوم) مخزن ۲۵ هزار متر مکعبی لسانی با هدف جلوگیری از هدر رفت و نشت آب از دیواره ها و استفاده از حداکثر ظرفیت این مخزن در دست اجراست. به گزارش ریحان نیوز, احمد زارع  با اشاره به ضرورت مقاوم سازی