برگزاری مسابقات شنای تیمی آب‌های آزاد ۱۰۰۰ در ۴ متر کشور در عباس آباد

برگزاری مسابقات شنای تیمی آب‌های آزاد ۱۰۰۰ در ۴ متر کشور در عباس آباد

دبیر کمیته آب‌های آزاد کشور گفت: در این دوره از مسابقات شنای تیمی آب‌های آزاد ۱۰۰۰ در ۴ متر کشور در ۴ رده سنی زیر ۲۰ سال، ۲۰ و ۳۰ سال، ۳۰ و ۴۰ سال و ۴۰ سال به بالا در عباس آباد برگزار شد که در مجموعه تیمی، گیلان ب بر سکوی قهرمانی ایستاد، تیم‌های گیلان الف و تهران الف دوم و سوم شدند.