دستورالعمل استاندارد برای واردات خودروی کارکرده منتشر شد

دستورالعمل استاندارد برای واردات خودروی کارکرده منتشر شد

سازمان ملی استاندارد، دستورالعمل واردات خودرو‌های کارکرده و فهرست نشان‌های تجاری (برند) مجاز را که می‌توانند وارد شوند منتشر کرد که بر اساس آن، خودرو‌های کارکرده از کسب مجوز از سازمان استاندارد و محیط زیست معاف شدند.