برگزاری پنجمین مرحله آزمون هماهنگ و دومین مرحله صنعت ساختمان در مازندران

برگزاری پنجمین مرحله آزمون هماهنگ و دومین مرحله صنعت ساختمان در مازندران

به گزارش ریحان نیوز، سید حسین درویشی طی گفتگویی اظهار کرد: همزمان با سراسر کشور، پنجمین مرحله آزمون هماهنگ و دومین مرحله صنعت ساختمان و تفاهم نامه ها، سنجش مهارت در ۱۷مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای استان با حضور ۱۴۵۱ نفر از داوطلبین که به تفکیک ۸۷۶ نفر در آزمون هماهنگ و ۵۵۳ نفر در آزمون