آموزش و تقاضامحوری؛ مهمترین شاخص فنی حرفه‌ای
مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای مازندران تاکید کرد:

آموزش و تقاضامحوری؛ مهمترین شاخص فنی حرفه‌ای

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای مازندران گفت: مهمترین شاخص فنی حرفه‌ای آموزش و تقاضا محوری در کشور است، از این رو این سازمان در مازندران گام‌های موثری در این حوزه به‌ویژه در سال جاری برداشته است.

دستاوردهای ملی اداره کل آموزش فنی‌و حرفه‌ای مازندران در سال کرونایی
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای مازندران

دستاوردهای ملی اداره کل آموزش فنی‌و حرفه‌ای مازندران در سال کرونایی

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای مازندران اعلام کرد: دستاوردهای ملی اداره کل آموزش فنی‌و حرفه‌ای مازندران در سال کرونایی اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای مازندران در سال 99 که استان در وضعیت کرونایی به سر می برد توانست موفقیت های ملی ارزشمندی به دست آورد. به گزارش روابط عمومی و مرکز اطلاع رسانی