دستاوردهای ملی اداره کل آموزش فنی‌و حرفه‌ای مازندران در سال کرونایی
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای مازندران

دستاوردهای ملی اداره کل آموزش فنی‌و حرفه‌ای مازندران در سال کرونایی

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای مازندران اعلام کرد: دستاوردهای ملی اداره کل آموزش فنی‌و حرفه‌ای مازندران در سال کرونایی اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای مازندران در سال 99 که استان در وضعیت کرونایی به سر می برد توانست موفقیت های ملی ارزشمندی به دست آورد. به گزارش روابط عمومی و مرکز اطلاع رسانی