ویتامینی که کمبود آن را باید جدی گرفت

ویتامینی که کمبود آن را باید جدی گرفت

به گزارش ریحان نیوز، زهرا احدی، کارشناس ارشد تغذیه و رژیم‌درمانی، گفت: ویتامین دی، جزو طبقه‌بندی گروه ویتامین‌های محلول در چربی بوده که بهترین زمان مصرف این ویتامین‌ها با غذا یا پس از غذا است و باید با معده پر، مصرف شوند تا جذب بهتری داشته باشند. او افزود: ویتامین دی از سوی نور آفتاب