آموزش دوره ابتدایی باید به متخصصان سپرده شود

آموزش دوره ابتدایی باید به متخصصان سپرده شود

رئیس کمیته آموزش و تحقیقات کمیسیون آموزش مجلس، تاکید کرد که توجه به دوره ابتدایی مهم است بنابراین باید به دست متخصص سپرده شود تا شکوفایی استعداد دانش‌آموزان را به همراه داشته باشد.

توانمندسازی جوانان محلات در دستور کار است

توانمندسازی جوانان محلات در دستور کار است

وزیر کشور، امروز دوشنبه در حاشیه همایش محلات کشور در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد که شخصیت دادن به جوانانی که در محلات زندگی می‌کنند، مورد توجه جدی است و توانمند سازی جوانان محلات در دستور کار است.