آبرسانی به ۱۰ هزار روستا در قالب طرح جهاد آبرسانی

آبرسانی به ۱۰ هزار روستا در قالب طرح جهاد آبرسانی

معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در بابل با بیان اینکه وزارت نیرو برای اجرای طرح‌های فاضلاب طرح‌های آبرسانی روستایی نگاه ویژه‌ای دارد، گفت: آبرسانی به ۱۰ هزار روستا در قالب طرح جهاد آبرسانی به عنوان یکی از برنامه‌های وزارت نیرو در دستور کار قرار گرفته بود که که پارسال ۵۰۰۰ روستا‌ها وارد مدار بهره‌برداری شدند.