تاریخ انتشار : شنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۱ - ۹:۵۲

جلسه شورای عالی برنامه ریزی و توسعه استان با حضور استانداران برگزار شد

جلسه شورای عالی برنامه ریزی و توسعه استان با حضور استانداران برگزار شد

گزارش تصویری _ خلیل دردانه

گزارش تصویری _ خلیل دردانه