پژمان احمدی ، جوان اهل ساری سکاندار کمیته اقتصاد و بازاریابی فدراسیون کونگ فو شد.

پژمان احمدی ، جوان اهل ساری سکاندار کمیته اقتصاد و بازاریابی فدراسیون کونگ فو شد.

🔻پژمان احمدی ، جوان اهل ساری سکاندار کمیته اقتصاد و بازاریابی فدراسیون کونگ فو شد. طی حکمی از سوی ریاست فدراسیون کونگ فو و هنرهای رزمی جمهوری اسلامی ایران جناب آقای پژمان احمدی به سمت ریاست کمیته اقتصاد و بازاریابی این فدراسیون منصوب گردید. گفتنیست ایشان پیش از این ریاست هیئت ژیمناستیک شهرستان فیروزکوه ،